PROGRAM

08:30 - 08:45 REJESTRACJA

08:45 - 09:00OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW

09:00 - 10:30 PANEL PIERWSZY

09:00 - 09:30PREZENTACJA PIERWSZA

09:30 - 10:00 PREZENTACJA DRUGA

10:00 - 10:30PREZENTACJA TRZECIA

10:30 - 11:00PRZERWA KAWOWA

11:00 - 13:00PANEL DRUGI

11:00 - 11:20PREZENTACJA PIERWSZA

11:20 - 11:40PREZENTACJA DRUGA

11:40 - 12:00PREZENTACJA TRZECIA

12:00 - 12:20PREZENTACJA CZWARTA

12:20 - 12:40PREZENTACJA PIĄTA

12:40 - 13:00PREZENTACJA SZÓSTA

13:00 - 14:00LUNCH

14:00 - 16:30PANEL TRZECI

14:00 - 14:30PREZENTACJA PIERWSZA

14:30 - 15:00PREZENTACJA DRUGA

15:00 - 15:30PREZENTACJA TRZECIA

15:30 - 16:00PREZENTACJA CZWARTA

16:00 - 16:30PREZENTACJA PIĄTA

16:30 - 17:00DYSKUSJA, ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

ProjektowaniePrzyszlosci logo2017

PROGRAM

08:30 - 08:45 REJESTRACJA

08:45 - 09:00OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE UCZESTNIKÓW

09:00 - 10:30 PANEL PIERWSZY

09:00 - 09:30PREZENTACJA PIERWSZA

09:30 - 10:00 PREZENTACJA DRUGA

10:00 - 10:30PREZENTACJA TRZECIA

10:30 - 11:00PRZERWA KAWOWA

11:00 - 13:00PANEL DRUGI

11:00 - 11:20PREZENTACJA PIERWSZA

11:20 - 11:40PREZENTACJA DRUGA

11:40 - 12:00PREZENTACJA TRZECIA

12:00 - 12:20PREZENTACJA CZWARTA

12:20 - 12:40PREZENTACJA PIĄTA

12:40 - 13:00PREZENTACJA SZÓSTA

13:00 - 14:00LUNCH

14:00 - 16:30PANEL TRZECI

14:00 - 14:30PREZENTACJA PIERWSZA

14:30 - 15:00PREZENTACJA DRUGA

15:00 - 15:30PREZENTACJA TRZECIA

15:30 - 16:00PREZENTACJA CZWARTA

16:00 - 16:30PREZENTACJA PIĄTA

16:30 - 17:00DYSKUSJA, ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI 

ProjektowaniePrzyszlosci logo2017

Lokalizacja najbliższej konferencji:

Ul. Chłodna 51, Warszawa
CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR (32 PIĘTRO)